Drugi nabór dodatkowy do projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”

Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski informuje, wszystkich mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego o rozpoczęciu drugiego naboru uzupełniającego do projekt „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osób powyżej 50 roku życia, rodzin zastępczych oraz osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Dodatkowa rekrutacja beneficjentów trwa do 19 września 2014 roku. Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy naszego powiatu w tym miasta Ciechanowa.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów 536 800 117, 536 800 118, 536 800 110 i 536 800 130.

Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót na początek strony