Informacja dla mieszkańców gminy Ojrzeń zainteresowanych udziałem w projekcie „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”

Starosta Ciechanowski, w związku z odmową dalszej współpracy przy realizacji projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” przez Urząd Gminy Ojrzeń informuje, że brak współpracy Gminy nie wpłynie negatywnie na możliwość udziału mieszkańców w projekcie. Wszyscy mieszkańcy gminy Ojrzeń, którzy spełniają warunki udziału w projekcie mogą się ubiegać o udział w nim.

 

 

Wszelka pomoc w zakresie rekrutacji będzie udzielana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w Biurze Projektu, w siedzibie Starostwa, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, II piętro, pokój nr 202 lub pod numerami telefonu 536 800 117 i 536 800 118. W pozostałych sprawach proszę się kontaktować z Koordynatorem projektu Panem Jakubem Pszczółkowskim, telefon 536 800 110 lub Asystentem koordynatora projektu Panem Dariuszem Damazem, telefon 536 800 130.

 

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu do dnia 30 maja 2014 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane pisemnie.

 

 

O terminie i miejscu szkoleń, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną poinformowane w terminie późniejszym w formie pisemnej.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót na początek strony