Informacja Starosty Ciechanowskiego – Programy antywirusowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz sal szkoleniowych i jednostek powiatowych na okres trwałości projektu „eIntegracja …”

Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski informuje wszystkich Beneficjentów Ostatecznych projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, że Powiat Ciechanowski otrzymał zgodę Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup 1630 kontynuacji licencji programu antywirusowego G Data Internet Security zainstalowanego na sprzęcie komputerowym przekazanym Beneficjentom Ostatecznym projektu na okres 5 lat trwałości projektu, tj. od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2020 roku oraz 252 kontynuacji licencji programu antywirusowego G Data Antivirus zainstalowanego na sprzęcie komputerowym stanowiącym wyposażenie sal szkoleniowych i sal w jednostkach powiatowych (ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu) na okres 5 lat trwałości projektu, tj. od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

 

W związku ze zmianą stanowiska w tym zakresie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, odnośnie kwalifikowalności wydatków na zakup programów antywirusowych na okres trwałości projektu, Powiat Ciechanowski zwrócił się do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o wyrażenie zgody na zakup ze środków finansowych pozostałych po wykonaniu zadań projektowych (oszczędności) 1630 kontynuacji licencji programu antywirusowego G Data Internet Security na okres trwałości projektu oraz 252 kontynuacji licencji programu antywirusowego G Data Antivirus na okres trwałości projektu.

 

Wykonawca realizując zamówienie na dostawę i instalację sprzętu komputerowego, rozszerzoną opiekę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania, instalację i świadczenie usług dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” zainstalował następujące programy antywirusowe:

 

1) G Data Internet Security – zgodnie z ofertą Wykonawcy, z prawem do korzystania do dnia 31 lipca 2015 roku – na 1630 komputerach przekazanych Beneficjentom Ostatecznym projektu;

2) G Data Antivirus – zgodnie z ofertą Wykonawcy, z prawem do korzystania do dnia 31 lipca 2015 roku – na 252 komputerach stanowiących wyposażenie sal szkoleniowych i sal w jednostkach powiatowych (ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu).

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż program antywirusowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, a brak może spowodować realne zagrożenie uszkodzenia sprzętu, a tym samym zagrożenie realizacji podstawowego celu Działania 8.3 PO IG zakładającego dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zaś Powiat Ciechanowski nie mógł z własnych środków finansowych ponieść tych kosztów, Centrum Projektów Polska Cyfrowa uznało za uzasadnione przeznaczenie środków na przedłużenie ww. licencji do 31 lipca 2020 roku.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót na początek strony