Oficjalna inauguracja projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”

   Inauguracja projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” odbyła się 18 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Jej celem było zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, z terenu powiatu, z zakresem realizowanego projektu.

   W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób: przedstawiciele urzędów gmin, wójtowie, pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, ale również sołtysi z wielu miejscowości powiatu i lokalne media.

   Uczestnikom konferencji zostały przedstawione główne założenia i najważniejsze cele projektu oraz dokładnie informacje do kogo będzie kierowane wsparcie cyfrowe w formie udostępnienia komputera i bezpłatnego łącza internetowego na okres w sumie prawie 7 lat, 2 lat w ramach projektu i 5 lat po jego zakończeniu w ramach trwałości projektu.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót na początek strony