Szósty nabór dodatkowy do projektu eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim

Bezpłatne komputery i Internet dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego

Jeżeli mieszkasz na terenie powiatu ciechanowskiego, nie posiadasz komputera i nie posiadasz dostępu do Internetu oraz należysz do jednej z grup docelowych projektu możesz otrzymać bezpłatnie komputer oraz dostęp do Internetu na okres do 26 stycznia 2021 roku.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osób powyżej 50 roku życia, rodzin zastępczych oraz osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 31 sierpnia 2020 roku do godziny 16:00. Decyduje data wpływu do Biura Projektu. Wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy naszego powiatu, w tym miasta Ciechanowa.

Osoby, które zostały wykluczone z udziału w projekcie, nie mogą ponownie ubiegać się o udział w nim.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 536 800 110.

Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć w zakładce Dokumenty do pobrania.

Starosta Ciechanowski

/-/ Joanna Potocka-Rak

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony