Trzeci nabór dodatkowy do projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”

Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski informuje, wszystkich mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego o rozpoczęciu trzeciego naboru uzupełniającego do projekt „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”.

 

Jeżeli mieszkasz na terenie powiatu ciechanowskiego, nie posiadasz komputera i nie posiadasz dostępu do Internetu oraz należysz do jednej z grup docelowych projektu możesz otrzymać bezpłatnie komputer oraz dostęp do Internetu na okres 5 lat.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osób powyżej 50 roku życia, rodzin zastępczych oraz osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 15 lipca 2015 roku do godz. 1600, decyduje data wpływu do Biura Projektu. Wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy naszego powiatu w tym miasta Ciechanowa.

 

Osoby, które zostały wykluczone z udziału w projekcie, nie mogą ponownie ubiegać się o udział w nim.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:
536 800 130 i 536 800 110.

 
Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

 

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót na początek strony